Om oss

Projektet ”Järva Unga Specialistcenter” är en satsning för unga vuxna mellan
16 till 25 år med psykisk ohälsa som samtidigt har ett missbruk eller riskbruk. 
 
Vi har ett samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin,
Maria Ungdom samt den lokala beroendevården, så kallat ”nätverkspsykiatri”.

Välkommen till Järva Unga!