Alkohol och andra droger

Först
 
Alkohol och andra droger har effekter som känns positiva precis efter du har tagit dem. Om de effekterna inte fanns skulle troligtvis ingen använda droger.
 
Droger och alkohol får sin effekt genom att påverka hjärnans kommunikationssystem och genom att störa hur nervceller normalt skickar, tar emot och bearbetar information.
 
Olika droger fungerar lite olika på grund av deras kemiska struktur. I vilket sammanhang du tar drogen och dina förväntningar påverkar också upplevelsen.
 
Exempel på tidiga positiva effekter kan vara: behagliga känslor, avslappning, att man blir mer social och pratsam, att oro, ångest eller stress minskar, bättre självförtroende, ökad energi, förstärkta eller förändrade sinnesintryck.
 
Efter en liten stund
 
Det är lätt att lura sig att man får mer av de första positiva effekterna om man tar mer. Men din hjärnas system anpassar sig eller förändras av drogerna. Då koncentrationen i kroppen blir högre kommer biverkningarna.
 
Det kan handla om att man känner sig inåtvänd, trött, får humörsvängningar eller blir illamående. Det är inte ovanligt att man även kan känna sig förvirrad eller må dåligt med ångest, deppighet, ilska eller paranoia.
Alkohol och nästan alla droger gör att man får sämre kontroll. Det ökar risken för att drabbas av olyckor eller våld. T ex visar många undersökningar att alkohol eller droger ofta finns med vid trafikolyckor och misshandel. Att vara påverkad kan också leda till andra oönskade händelser som saboterad vänskap, dåligt rykte eller oönskat sex.
 
Om du tar för mycket (överdoserar) eller blandar alkohol med andra droger ökar risken för oförutsedda negativa effekter som t ex akuta problem med andningen, hjärtat, överhettning, förgiftning eller psykoser med obehagliga hallucinationer.
 
På längre sikt
 
Alkohol och andra droger ger upphov till ett stort antal problem och sjukdomar om de används regelbundet under längre tid. Andra droger än alkohol har inte funnits så länge i vårt samhälle och mycket är fortfarande okänt om skadorna de orsakar, i synnerhet på lång sikt. Illegala droger blandas ofta med andra ämnen som kan ge andra skador.
 
Alkohol och alla droger påverkar hjärnans signal- och belöningssystem och därigenom din psykiska hälsa. Det kan leda till förändringar i hjärnan som hänger kvar långt efter att man har slutat ta drogen, kanske till och med för alltid. Personer som använt alkohol eller droger regelbundet har fått problem som: försämrat logiskt tänkande, problem med minnet och inlärningsförmågan, passivitet, depression och ångest.
 
Regelbunden användning av alkohol eller droger påverkar hela kroppen. Man kan t ex få dålig hy, hormonrubbningar, sömnproblem eller sämre sexdrift. Alkohol och droger orsakar skador på olika organ – främst hjärnan, hjärtat och levern. Det finns flera forskningsrapporter som visar ökad risk för cancer.

Är du i riskzonen?

På Maria Ungdoms hemsida kan du testa dina alkohol- och drogvanor och få feedback om hur de kan påverka dig, hur du ligger till i jämförelse med andra och några förslag på vad du kan göra.
 
Du testar dig bara för din egen skull och testet är såklart helt anonymt.