Vård & Behandling

Järva Unga Specialistcenters behandlingsteam

Teamet består av specialistläkare, sjuksköterskor, psykologer och arbetsterapeut. Vi arbetar flexibelt med individuella behandlingar och psykoedukativt arbete. 
 
Tonåren och det unga vuxenlivet betyder för vissa social oro och hög stress. Bakom de psykiatriska symptomen kan en rad tillstånd dölja sig såsom depressions-, ångesttillstånd och neuropsykiatrisk problematik.

En del människor hanterar 
symptomen genom att missbruka och skapar sig ett beroende på sikt.

Vi tror på 
tidiga insatser och ett nära samarbete mellan olika aktörer som exempelvis: sjukvård, arbetsförmedling, skola, sociala nätverket, socialtjänst m.fl. för att uppnå en förändring. Vi försöker se till hela människan vilket för oss innebär livsstil, kost, sömn, nätverk.

Behandling
 
Behandlingen på mottagning utförs av sjuksköterskor, psykologer och läkare. Beroende på vad bedömningen visar och vad du vill göra så kommer du erbjudas olika typer av insatser. Inte sällan blir det lite av varje eftersom det visat sig vara bättre att jobba med flera saker samtidigt:
 
- Motiverande samtal
- Återfallsprevention
- Urinprover
- Hälsofrämjande och psykosociala interventioner
- Läkemedelsbehandling
- Psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi
 
Sekretess
 
Om du är under 18 år kommer vi att vilja kontakta dina föräldrar eller vårdnadshavare. Och är vi oroliga för dig eller någon annan i din närhet är vi också skyldiga att kontakta socialtjänsten. Sådana kontakter tar vi i så fall självklart i samråd med dig!